Curriculum Vitae

Samenvatting

Doctor in de wiskunde, momenteel aan de slag als systeembeheerder van de rekencluster aan de KU Leuven en als gastprofessor wiskunde aan de UHasselt voor Analyse en Lineaire Algebra. Steeds op zoek naar nieuwe intellectuele uitdagingen. Interessegebied: toegepaste wiskunde - machine learning - randgebied systeembeheer en wetenschap. Vader van Hester (2j) en Wannes (4m).

Competenties en vaardigheden

 • Product owner: Aan de KU Leuven ben ik product owner voor de centrale infrastructuur met betrekking tot onderzoek, gaande van het onderhoud van de rekenclusters, aanbestedingen voor nieuwe clusters of opslag, en het uitwerken van oplossingen voor research data management. Ik teken samen met de stakeholders de langetermijnstrategie uit, ik vertaal dat naar kortetermijnplannen en duid aan welke taken prioriteir zijn.
 • Expert: Ik ben met systeembeheer gestart als hobby, en heb me zelf geschoold tot een expert in deze job. Ik spits mij vooral toe op taken die een nieuwe aanpak vergen - omdat er geen software bestaat die exact doet wat verwacht wordt, of omdat bestaande oplossingen bepaalde beperkingen kennen. Dit gaat over eigen software voor deployment van servers - omdat de bestaande oplossingen niet schalen of niet voldoende veilig zijn - tot software die efficiënt files kan kopiëren tussen twee parallele filesystemen - omdat de bestaande software 20 keer trager is en niet in een onderhoudswindow klaar zou zijn.
 • Onderwijs: Als gastdocent aan de UHasselt doceer ik wiskundecursussen aan studenten wiskunde en informatica. Tijdens mijn doctoraat vertaalde ik abstracte wiskunde naar een verstaanbaar exposé voor verschillende doelpublieken.

Ervaring

 • 2019—nu: Product owner centrale infrastructuur voor onderzoek (HPC, RDM) aan KU Leuven
 • 2018—nu: Gastprofessor wiskunde (parttime) aan UHasselt
  • Lineaire algebra voor studenten informatica
  • Analyse voor studenten wiskunde
 • 2017—nu: Systeembeheerder Linux aan KU Leuven
  • High Performance Cluster: deployment van servers, scheduler (Moab/Torque), monitoring (Sensu), parallele filesystemen (GPFS, Beegfs, Lustre), Jupyterhub
  • CI/CD: Jenkins, Docker, Hashicorp Nomad/Consul/Vault, JFrog Artifactory
  • Databases: mysql, redis, elasticsearch
  • Message broker: Rabbitmq
  • Scripting: Golang, Ruby, Python
 • 2016—2017: Post-doc aan Université Paris-Sud te Orsay
 • 2012—2016: Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), aan KU Leuven
 • 2008—2012: ICT-verantwoordelijke voor de faculteitskring Wina, die alle studenten wiskunde, fysica en informatica vertegenwoordigt — Vrijwilligerswerk
 • 2011: Studentenjob aan KU Leuven voor begeleiding van oefenzittingen wiskunde

Opleidingen

 • Doctor in de wetenschappen: Wiskunde — KU Leuven (2012—2016, behaald op 21 juni 2016)
  • Titel van het proefschrift: Classification of type III Bernoulli crossed products
  • Promotor: prof. dr. Stefaan Vaes
 • Master of Science in de Wiskunde, optie onderzoek — KU Leuven (2010—2012)
  • Titel van de masterproef: The answer to Atiyah’s question: Irrational $L_2$-Betti numbers
  • Graad: Grootste onderscheiding met gelukwensen van de examencommissie
 • Bachelor of Science in de Wiskunde, minor informatica — KU Leuven (2007—2010)
  • Graad: Grootste onderscheiding met gelukwensen van de examencommissie

Academische publicaties

 • Strongly ergodic equivalence relations: spectral gap and type III invariants. Met Cyril Houdayer en Amine Marrakchi. Ergodic Theory Dynam. Systems 39 (2019), 1904-1935. doi corrigendum
 • Fullness and Connes’ $\tau$ invariant of type III tensor product factors. Met Cyril Houdayer en Amine Marrakchi. J. Math. Pures Appl. 121 (2019), 113-134. doi
 • Bernoulli crossed products without almost periodic weights. International Mathematics Research Notices, Volume 2018, Issue 12 (2018), 3684–3720. doi
 • Classification of type III Bernoulli crossed products. Met Stefaan Vaes. Advances in Mathematics 281 (2015), 296–332. doi

Talen

 • Nederlands (moedertaal)
 • Duits (goed)
 • Engels (goed)
 • Frans (redelijk)